El sutge s'acumula degut a la crema de combustibles, ja sigui llenya en el cas de les llars de foc, de gasoil en el cas de calderes, crema de carbó... De fet el sutge és matèria que no s'ha acabat de cremar, sobretot provocat per llenyes verdes o de no alta qualitat. Això provoca que la combustió sigui més lenta (es perd tiratge) i més contaminant. No només és perjudicial pel medi ambient sinó també per a les persones, ja que, el sutge es pot arribar a encedre, el sutge és inflamable, i si afegim el fet que les xemeneies s'escalfen a molt altes temperatures, el sutge pot provocar un incendi. Com que es perd tiratge hi ha una quantitat de fum que hauria de sortir per la xemeneia i no surt, això embruta la casa i el més perjudicial, produeix monòxid de carboni per la falta d'oxigen durant la combustió, el monòxid de carboni és altament tòxic.